head_banner

Danh dự & Giấy chứng nhận

3

Doanh nghiệp Công nghệ cao Quốc gias

5

Chiết Giang Các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên công nghệ tăng trưởng cao

1 (2)

Giấy phép sản xuất thiết bị y tế

2

ISO 13485

1

DOC

3

Cuộc thi Sáng tạo Quốc gia